Polyuretanová živica HA Flex SLV 300007

Injektovanie » Injektážne materiály » Polyuretanová živica

 

HA Flex SLV, pre trhliny < 0,5mm, neobsahuje rozpúšťadlá, odolná voči mnohým organickým rozpúšťadlám (kyseliny, zásady, mikroorganizmy, atď.)

Hydrofóbna  polyuretanová živica s nízkou viskozitou, reaguje pri kontakte s vodou, slúži na utesnenie priesakov vody, trhlín, škár s veľkým prúdením vody pri vysokom tlaku.

VPE 25kg