Vnútorné tesniace pásy do pracovných škár „light“ NB 100010

Tesnenie škár » Tesniace pásy vnútorné » Pásy do pracovných škár „light“ NB

 

A 15 Light NB, š= 15cm v balení 25 m