de sk cz pl

Filtrační technika

Rozlišujeme umělé a přírodní filtry. Optimální řešení je v každém případě použití přírodní filtrace. Ve většině případů to však vzhledem k stavebně technická omezení a na zvýšené požadavky na kvalitu vody není možné. U většiny záchytných nádrží, čistících nádrží, jezer a rybníků se na 95% používá kombinace umělých a přírodních filtrů.

Pro výběr filtrace jsou rozhodující následující parametry:

• účel

• lokalita

• poloha

• velikost vodní plochy

• hloubka vody

 

Druh použité filtrace je třeba navrhnout individuálně a přizpůsobit ji v průběhu používání.

 

 • Trubkový filtr IAT

  Náš trubkový filtr IAT nabízíme jako tlakový i sací filtr. Používáme speciální mikrovlákna s unikátní povrchovou strukturou. Filtr slouží především k odloučení hrubých částic. Jedná se o bezúdržbový mechanický filtr, který sestává z biorezistentných mikrovláken.

  Jednotlivé části filtru se dají velmi jednoduše spojovat ve vodě i mimo ni (vidlicový spoj).

  Je možné sériové i paralelní spojování.

  Velikost filtru, počet filtrů, způsob spojování a bypassové spojování závisí na účelu, velikosti vodní plochy, hloubky vody jakož i od výkonu čerpadla.

  Možnost zpětného výplachu i čištění filtru.

  Filtr se vyrábí u nás v továrně a neobsahuje žádné kovy.

   

 • Bypass

 • Filtrační materiály

  Filtrační materiály

  Jako doplněk k mechanickým filtrem se používají různé filtrační materiály. Tyto filtrační materiály se označují jako biologický filtr.

   

  Pro kvalitu vody je rozhodující použití vhodných filtračních materiálů. Biologická filtrace by měla v zásadě následovat po mechanické filtraci, protože je nevýhodné a tím pádem i pracné, když se jemné filtrační materiály znečistí pevnými látkami. V podstatě má každý použitý filtrační materiál více nebo méně biologické filtrační vlastnosti. Čím je plocha, resp. materiál drsnější a pórovitější, tím je filtrační materiál vhodnější.

   

  Filtrační materiály je možné používat v poměru 1:1 nebo míchat dle potřeby a oblasti použití se základními filtračními materiály jako písek nebo štěrk. Použití je možné ve filtračních pytlích, nádobách i cisternách

   

 • Filtrační pytle

 • Rostlinný filtr

  Na vyžádání dodáváme různé vodní rostliny, potřebné pro udržení přirozené rovnováhy vody. Základní přehled nejdůležitějších rostlin: Mirofilum, Szirpus, maritimus, Lisimakia, Elde, Batomus, Karex, Gliceria, Maxima Zeratofilum a pod.