de sk cz pl
  • Osazení hadic před betonáží
    Osazení hadic před betonáží
  • Po betonáži
    Po betonáži
  • Zvýšení těsnícího účinku
    Zvýšení těsnícího účinku

Injektážní hadice

Optimální pro utěsnění betonových prefabrikátů a betonářských pracovních spár. Spolehlivost, nenáročná montáž, nízké náklady! Pracovní spára je spolehlivě utěsněna. V případě potřeby je možné injektážní hadici naplnit injektážním materiálem a tak zvýšit účinek těsnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyústění injektážních hadic pro pozdější injektáž.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace je možná i na již vybetonované celky a není závislá na počasí. Pro zvýšení těsnícího účinku je možná několik násobná aplikace.