de sk cz pl

Injektování

Injektování proti vlhkosti

Jde o speciální proces, který si mezitím našel ve stavebnictví své místo. Izolování proti vlhkosti a vodě pomocí injektáže je rychlou, čistou, spolehlivou a nenákladnou alternativou k jiným izolačním systémem.

Výhody injektování:

• rychlé utěsnění proti jakémukoliv průniku vody a vlhkosti

• čistý proces bez velkého zařízení staveniště

• výkopy a izolace zvenčí nejsou potřeba

• působí proti pozitivním i negativním tlakem vody

• spolehlivá izolace i při velmi velkém tlaku vody

 

Injektování se používá velmi často při průsaků vody, které vzniknou v důsledku chyb při betonování. V důsledku chyb při betonování mohou vzniknout štěrková hnízda, které mohou propouštět vodu. Tyto hnízda je možné odstranit pomocí injektování. Při vodopropustný trhlinách a pracovních spárách existuje většinou jediná možnost - injektování. V případě dodatečné izolace trhlin a spár se jedná o optimální řešení. Několikaleté zkušenosti v oblasti injektování a osobní nasazení zaručují nejvýhodnější řešení pro naše zákazníky.

 

Zpevňování zdiva

I při statickém zpevňování zdiva je možné použít injektování. Pomocí speciálních materiálů, vyhovujících technickým požadavkům, dokážeme zajistit spolehlivé zpevnění zdiva. V těchto případech se vyžaduje vysoká technická znalost problematiky i bohaté zkušenosti. Zpevňování zdiva se stále častěji používá v oblasti sanace starých budov. V těchto případech je třeba zohlednit konkrétní zvláštnosti objektů jako např.. statické a dynamické zatížení az nich vyplývající pohyby, průnik vody při pracích a pod. Podobný postup se používá i při horizontální uzávěru, především ve vinných sklepích.