de sk cz pl
 • Použitie tesniaceho pásu Flex Q15
  Použitie tesniaceho pásu Flex Q15
 • Tesniací pás s debnením
  Tesniací pás s debnením
 • Tesniaci profil IAT Cap
  Tesniaci profil IAT Cap
 • Použitie tesniacich hadíc
  Použitie tesniacich hadíc

Těsnění spár

Během výstavby nových objektů vznikají z různých důvodů mezi jednotlivými stavebními částmi spáry, ať už pracovní, nebo dilatační. Tyto třeba spolehlivě utěsnit již během výstavby, nebo následně po ní. Nejvhodnější je jejich utěsnit již při výstavbě. Vyhnete se tak zbytečným investicím do stavebních činností, které se později mohou ukázat jako zbytečné a stavbu zbytečně predražujúce. Poraďte se proto s našimi odborníky ještě před započetím výstavby, aby Vám navrhly nejlepší způsob utěsnění Vaší stavby. Mají v tom dlouholeté zkušenosti.

 

 

 

 

Na těsnění pracovních nebo dilatačních spár používáme námi vyvinuté těsnicí pásy různých rozměrů, tvarů a provedení. Použití vhodného pásu je závislé na těsněné spáry. Obvykle jsou používány spolu s bedněním Stremaform, což urychluje a zefektivňuje celkovou výstavbu a celkové náklady na její utěsnění. Tento systém se dá použít na horizontálně i vertikálně spáry.

 

Tento systém je vhodný na těsnění spár mezi jednotlivými částmi základové desky, nebo stěn a svislých konstrukcí. Po osazení bednění a pásu a vybetonování části desky je stavba okamžitě připravena na pokračování v betonáži další části.

 

 

 

 

 

Jiným příkladem těsnění spár je patentovaný speciální těsnící profil IAT Cap. Jeho použití je různé, nejčastěji se používá k utěsnění pracovních spár základová deska-stěna při Milánské metodě, ale dá se použít i na utěsnění spár při napájení nových celků. Jeho speciální konstrukce zajišťuje dokonalé utěsnění spáry. V případě potřeby je možné těsnící účinnok zvýšit injektováním přes kanálek ​​v tomto profilu.

 

 

 

 

 

 

 

Asi nejjednodušší způsob na utěsnění betonových prefabrikátů a betonářských pracovních spár je utěsnění pomocí perforovaných injektážních hadic. Je to nejjednodušší způsob těsnění co se týče montáže. Je však spolehlivý a cenově velmi výhodný.

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené způsoby těsnění spár je možné vzájemně kombinovat a tak zvýšit výsledný těsnící účinek.


Výše uvedené způsobů těsnění spár je možné Vzájemné kombinovat a tak zvýšit výsledný těsnící účinek.