de sk cz pl

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

 

3. CENY A VYÚČTOVANIE

 

 

3.1 Všetky ceny sú uvádzane v eurách bez DPH. Ceny platia iba pre príslušnú zákazku.  Dodávky materiálu sa

     účtujú vrátane zákonnej DPH. Faktúry za stavebné práce budú vystavené bez DPH podľa § 19 Abs. 1a

     UStG 1994.

 

3.2 Ceny sa rozumejú z nášho skladu, bez DPH, bez nákladov na dopravu (časti) a vrátane obalov (ak nie je

      určené inak).

 

3.3 Zmena cien je kedykoľvek vyhradená.

 

3.4 Vyúčtovanie sa vyhotoví na základe dodacieho listu, stavebného denníka resp. projektu.

 

3.5 Vyúčtovanie sa urobí podľa dohody po dohotovení alebo mesačne. Pri väčšom objeme prác sme

      oprávnení predložiť čiastkové faktúry.

 

3.6 Pri prácach, pri ktorých sa pokladá menej ako 30 bm, sa účtuje príplatok za malé množstvo.

 

 

 

4. DODANIE

 

 

4.1 Sú prípustné čiastočné dodávky.

 

4.2 Reklamácie škôd spôsobených pri doprave musí objednávateľ oznámiť písomne nám a dopravnej

      spoločnosti okamžite po prijatí tovaru.

 

4.3 Náklady na skladovanie spôsobené na strane objednávateľa idú na účet objednávateľa a považujú sa za

     dodávku.

 

4.4 Nie sme povinní uskutočniť dodanie v prípade, že objednávateľ mešká s platbami za predchádzajúce

     dodávky.

 

 

 

5. VRÁTENIE TOVARU

 

5.1 Dodaný tovar nie je možné vrátiť. Vo výnimočných prípadoch môžeme pristúpiť na vrátenie tovaru, ktorý musí

      byť v bezchybnom a neporušenom stave. Vrátenie tovaru sa uskutoční bez poplatkov za dopravu. Za vrátený

      tovar sa vráti kupujúcemu predajná cena od ktorej sa odráta 10%.