• Celkový pohľad na biotop
  Celkový pohľad na biotop
 • Štrková pláž
  Štrková pláž
 • Rozmery a hĺbka bazéna
  Rozmery a hĺbka bazéna
 • Uloženie fólie
  Uloženie fólie
 • Zavozenie fólie štrkom
  Zavozenie fólie štrkom
 • Výsadba rastlín
  Výsadba rastlín
 • Napustenie vodou a skúšobná prevádzka
  Napustenie vodou a skúšobná prevádzka
 • Ostrá prevádzka
  Ostrá prevádzka

Biotop

Jedná o výstavbu jazera väčších rozmerov, určeného na komerčné použitie ako plavecký bazén. Pri tomto produkte zabezpečujeme komplexnú starostlivosť od prípravy projektovej dokumentácie a plánovania, až po samotnú realizáciu.

 

Plánovanie

Pre naplánovanie sú dôležité následujúce parametre:

• účel
• lokalita
• investičný objem
• poloha
• veľkosť vodnej plochy
• hĺbka vody

 

 V spolupráci s Vami vypracujeme návrh. Na jeho spracovanie sú potrebné tieto údaje:

 

• celkový objem
• pôdorys
• bezpečnosť kúpajúcich sa
• stavebné členenie (úprava vody a plavecká časť)
• všeobecný obeh vody
• skimer (počet a umiestnenie)
• filtračná technika (zachytávanie pevných častí, jemný filter, prístroje UVC)

 

Následne je možné prikročiť k realizácii. Každý biotop je potrebné posudzovať individuálne v oblasti plánovania ako aj realizácie.
V praxi to znamená: žiadny biotop sa nedá kopírovať, resp. klonovať. V zásade sa však dá povedať, že realizácia má nasledujúce stavebné časti:

 

• plánovanie
• vytýčenie rastlinnej plochy (plaveckej plochy)
• výkopové práce
• uloženie fólie
• založenie a tvarovanie rastlinnej plochy (hĺbka vody)
• vytvorenie krajov (kamene, atď.)
• výstavba plaveckej plochy (drevené konštrukcie atď.)
• vysadenie rastlín na okraji jazera
• prameň z prírodného kameňa (sacie, ponorné čerpadlo)
• skúšobná prevádzka
• odovzdanie

 

 Príklad projektu:

Predpoklad: pozemok poskytuje obec.


Technické informácie biotopu:
Plávacia časť: 2000m2
Regeneračná časť: 800 m2
Celkový objem vody: 5500m3
Absorpčná nádrž 100 m2/ 250 m3
Prívod vody zo studne 30.000 L/hod.
Max. výkon čerpadla 150.000 L/hod.
Štrková vrstva: 1200 t
Piesok: 400 t
Počet vodných rastlín 10.000 ks
Cekové náklady: 1,1 mil. €
Ročné prevádzkové náklady: 110.000 €
Ročné príjmy:
Vstupné 210.000 €
Rôzne podujatia 60.000 €
Prenájom 16.000 €
Celkové príjmy 286.000 €
Lízingová zmluva uzatvorená na 25 rokov.
Splácanie začína od 2. prevádzkového roku.
Ročná splátka je 255.000 €


Akékoľvek projektové štúdie realizujeme individuálne.