• Osadenie hadíc pred betonážou
    Osadenie hadíc pred betonážou
  • Po betonáži
    Po betonáži
  • Zvýšenie tesnicaho účinku
    Zvýšenie tesnicaho účinku

Injektážne hadice

Optimálne pre utesnenie betónových prefabrikátov a betonárskych pracovných škár. Spoľahlivosť, nenáročná montáž, nízke náklady! Pracovná škára je spoľahlivo utesnená. V prípade potreby je možné injektážnu hadicu naplniť injektážnym materiálom a tak zvýšiť účinok tesnenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyústenie injektážnych hadíc pre neskoršiu injektáž.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia je možná aj na už vybetónované celky a nie je závislá na počasí. Na zvýšenie účinku je možná niekoľko násobná aplikácia.