Injektovanie

Injektovanie proti vlhkosti

Ide o špeciálny proces, ktorý si medzičasom našiel v stavebníctve svoje miesto. Izolovanie proti vlhkosti a vode pomocou injektáží je rýchlou, čistou, spoľahlivou a nenákladnou alternatívou k iným izolačným systémom.

Výhody injektovania:

• rýchle utesnenie proti akémukoľvek prieniku vody a vlhkosti

• čistý proces bez veľkého zariadenia staveniska

• výkopy a izolácie zvonka nie sú potrebné

• pôsobí proti pozitívnym ako aj negatívnym tlakom vody

• spoľahlivá izolácia aj pri veľmi veľkom tlaku vody

 

Injektovanie sa používa veľmi často pri priesakoch vody, ktoré vzniknú v dôsledku chýb pri betónovaní. V dôsledku chýb pri betónovaní môžu vzniknúť štrkové hniezda, ktoré môžu prepúšťať vodu. Tieto hniezda je možné odstrániť pomocou injektovania. Pri vodopriepustných trhlinách a pracovných škárach existuje väčšinou jediná možnosť - injektovanie. V prípade dodatočnej izolácie trhlín a škár sa jedná o optimálne riešenie. Niekoľkoročné skúsenosti v oblasti injektovania a osobné nasadenie zaručujú najvýhodnejšie riešenie pre našich zákazníkov.

 

Spevňovanie muriva

Aj pri statickom spevňovaní muriva je možné použiť injektovanie. Pomocou špeciálnych materiálov, vyhovujúcich technickým požiadavkám, dokážeme zabezpečiť spoľahlivé spevnenie muriva. V týchto prípadoch sa vyžaduje vysoká technická znalosť problematiky ako aj bohaté skúsenosti. Spevňovanie muriva sa čoraz častejšie používa v oblasti sanácie starých budov. V týchto prípadoch treba zohľadňovať špecifické zvláštnosti objektov ako napr. statické a dynamické zaťaženia a z nich vyplývajúce pohyby, prienik vody pri prácach a pod. Podobný postup sa používa aj pri horizontálnej uzávere, predovšetkým vo vínnych pivniciach.