• Injektáže v tuneloch
  Injektáže v tuneloch
 • Injektáž-príprava otvorov
  Injektáž-príprava otvorov
 • Injektáž-aplikácia gelu
  Injektáž-aplikácia gelu
 • Sanácie betónu
  Sanácie betónu
 • Spevňovanie muriva
  Spevňovanie muriva
 • Spevňovanie muriva
  Spevňovanie muriva

Injektovanie a sanácia

Injektovanie proti vlhkosti


Ide o špeciálny proces, ktorý si medzičasom našiel v stavebníctve svoje miesto. Izolovanie proti vlhkosti a vode pomocou injektáží je rýchlou, čistou, spoľahlivou a nenákladnou alternatívou k iným izolačným systémom.

 

 

Výhody injektovania:

 

• rýchle utesnenie proti akémukoľvek prieniku vody a vlhkosti

• čistý proces bez veľkého zariadenia staveniska

• výkopy a izolácie zvonka nie sú potrebné

• pôsobí proti pozitívnym ako aj negatívnym tlakom vody

• spoľahlivá izolácia aj pri veľmi veľkom tlaku vody

 

Injektovanie sa používa veľmi často pri priesakoch vody, ktoré vzniknú v dôsledku chýb pri betónovaní. V dôsledku chýb pri betónovaní môžu vzniknúť štrkové hniezda, ktoré môžu prepúšťať vodu. Tieto hniezda je možné odstrániť pomocou injektovania. Pri vodopriepustných trhlinách a pracovných škárach existuje väčšinou jediná možnosť - injektovanie. 

V prípade dodatočnej izolácie trhlín a škár sa jedná o optimálne riešenie. Niekoľkoročné skúsenosti v oblasti injektovania a osobné nasadenie zaručujú najvýhodnejšie riešenie pre našich zákazníkov.

 

Spevňovanie murivaAj pri statickom spevňovaní muriva je možné použiť injektovanie. Pomocou špeciálnych materiálov, vyhovujúcich technickým požiadavkám, dokážeme zabezpečiť spoľahlivé spevnenie muriva. V týchto prípadoch sa vyžaduje vysoká technická znalosť problematiky ako aj bohaté skúsenosti. Spevňovanie muriva sa čoraz častejšie používa v oblasti sanácie starých budov. V týchto prípadoch treba zohľadňovať špecifické zvláštnosti objektov ako napr. statické a dynamické zaťaženia a z nich vyplývajúce pohyby,  prienik vody pri prácach a pod.

 

 

 

 

Spevňovanie muriva po čiastočnej novej výmurovke. Injektážou je zabezpečené dokonalé spojenie starej a novej časti,ako aj väčšia pevnosť novo vymurovanej steny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iný spôsob spevňovania pôvodného muriva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobný postup sa používa aj pri horizontálnej uzávere, predovšetkým vo vínnych pivniciach.