• Plošné izolácie
  Plošné izolácie
 • Hnedá vaňa-uloženie izolácie
  Hnedá vaňa-uloženie izolácie
 • Hnedá vaňa-spájanie izolácie
  Hnedá vaňa-spájanie izolácie
 • Hnedá vaňa-armovanie
  Hnedá vaňa-armovanie
 • Čierna vaňa
  Čierna vaňa

Plošné izolácie

Na veľkoplošné izolácie najčastejšie využívame bentonitové matrace pre ich jednoduché uloženie a vlastnosti. Ich uloženie nie je závislé na počasí a aj pri jednoduchej aplikácii poskytujú profesionálnu ochranu až do tlaku 6 bar. Vďaka samoopraviteľnosti pri vzniku trhlín v betóne poskytuje bezpečnú ochranu pred nežiadúcim  prienikom vody.

 

Na izoláciu je možné použiť aj bitumenové hmoty, alebo pásy. Ich aplikácia je však náročnejšia, od počasia značne závislá a neposkytujú až takú ochranu ( 3bar ). Sú však cenovo výhodnejšie. Pre tieto vlastnosti sú vhodné na  plochy s menším tlakovým namáhaním.

 

 

 

 

Samotná pokládka izolácie je nenáročná a umožňuje efektívny spôsob izolácie veľkých plôch v krátkom časovom horizonte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie bentonitového prášku pri horizontálnej a pasty pri vertikálnej aplikácii izolácie zabezpečuje bezpečné spojenie izolačných pásov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potom sa môže prikročiť k armovaniu základovej dosky a následnému zabetonovaniu. Po betonáži je základová doska zaizolovaná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka použitia bitumenovej izolácie vo forme izolačných pásov. Izoláciu je možné použiť pri podpivničených priestoroch do jedného poschodia.