Sanácie

Z veľkého množstva rodinnych domov a stavieb rôznej veľkosti uvedieme len niekoľko príkladov naších prác:

 

-Wien – Neubaugasse 28
-Wien – Rechte Wienzeile
-Wien – Pressgasse 29
-Hotel Rennweg – býv.štátna tlačiareň