• Použitie tesniaceho pásu Flex Q15
  Použitie tesniaceho pásu Flex Q15
 • Tesniací pás s debnením
  Tesniací pás s debnením
 • Tesniaci profil IAT Cap
  Tesniaci profil IAT Cap
 • Použitie tesniacich hadíc
  Použitie tesniacich hadíc

Tesnenie škár

Počas výstavby nových objektov vznikajú z rôznych dôvodov medzi jednotlivými stavebnými časťami škáry, či už pracovné, alebo dilatačné. Tieto treba spoľahlivo utesniť už počas výstavby, alebo následne po nej. Najvhodnejšie je ich utesniť už pri výstavbe. Vyhnete sa tak zbytočným investíciam do stavebných činností, ktoré sa neskôr môžu ukázať ako zbytočné a stavbu zbytočne predražujúce. Poraďte sa preto s našími odborníkmi ešte pred započatím výstavby, aby Vám navrhli najlepší spôsob utesnenia Vašej stavby. Majú v tom dlhoročné skúsenosti.

 

 

 

 

 Na tesnenie pracovných alebo dilatačných škár používame nami vyvinuté tesniace pásy rôznych rozmerov, tvarov a prevedení. Použitie vhodného pásu je závislé od tesnenej škáry. Zvyčajne sú používané spolu s debnením Stremaform, čo urýchľuje a zefektívňuje celkovú výstavbu a celkové náklady na jej utesnenie. Tento systém sa dá použiť na horizontálne aj vertikálne škáry.

Tento systém je vhodný na tesnenie škár medzi jednotlivými časťami základovej dosky, alebo stien a zvislých konštrukcií. Po osadení debnenia a pásu a vybetonovaní časti dosky je stavba okamžite pripravená na pokračovanie v betonáži ďalšej časti.

 

 

 

 

 Iným príkladom tesnenia škár je patentovaný špeciálny tesniaci profil IAT Cap. Jeho použitie je rôzne, najčastejšie sa používa na utesnenie pracovných škár základová doska-stena pri Milánskej metóde, ale dá sa použiť aj na utesnenie škár pri napájaní nových celkov. Jeho špeciálna konštrukcia zabezpečuje dokonalé utesnenie škáry. V prípade potreby je možné tesniaci účinnok zvýšiť injektovaním cez kanálik v tomto profile.

 

 

 

 

 

 

 

Asi najjednoduchší spôsob na utesnenie betónových prefabrikátov a betonárskych pracovných škár je utesnenie pomocou perforovaných injektážnych hadíc. Je to najjednoduchší spôsob tesnenia čo sa týka montáže. Je však spoľahlivý a cenovo veľmi výhodný.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedené spôsoby tesnenia škár je možné vzájomne kombinovať a tak zvýšiť výsledný tesniaci účinok.


O možnostiach použitia konkrétneho systému sa informujte na nižšie uvedenom čísle, naši pracovníci Vám radi poradia.