Tunely

Jedná sa o špecifické činnosti, vyžadujúce technické vybavenie ale aj pracovné skúsenosti zamestnancov.

 

Naše referencie v tejto vysoko odbornej oblasti izolačných a tesniacich prác sme získali na viacerých stavbách.

 

 

 

 

 

 

 

Tunel - Brixlegg H3-4 - Tirol, 2008/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunel S1 -Vösendorf, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunel Wienerwald, gélové a cementové injekcie, 2010

 

 

 

 

 

 

 

Lainzer tunel, LT 22, LT 31, LT 33, LT 44, injektovanie, 2008/2009/2010